Thượng Thông

Giá giày đứng Ralphie-Grey

Giá giày đứng Ralphie-Grey

8.150.000 
Xóa
  • Chất liệu: Aluminum, Da

Thông tin bổ sung

Kích Thước Giá Giày Đứng (mm)

4 Tầng: 700 * 360 * (790-990), 6 Tầng: 700 * 360 * (1070-1270), 8 Tầng: 700 * 360 * (1350-1550), 10 Tầng: 700 * 360 * (1630-1830), 12 Tầng: 700 * 360 * (1910-2110)