Thượng Thông

A1

A1

  • Độ dày: 6.5mm
  • Điện áp: 16A
  • Chất liệu: Acrylic